رتبه تیم: 14
نام تیم: Ayanda
امتیاز: 59
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/04/07 22:25:25
بودجه : 90.5