رتبه تیم: 9 (مشترک)
نام تیم: Jordi
امتیاز: 61
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ: 1399/04/07 22:31:40
بودجه : 95.5