رتبه تیم: 45 (مشترک)
نام تیم: تراکتور
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 15:20:55
بودجه : 96