رتبه تیم: 85
نام تیم: شجاع
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/07 23:42:01
بودجه : 96