رتبه تیم: 40
نام تیم: عباس
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 01:09:10
بودجه : 78.5