رتبه تیم: 7
نام تیم: تیم تیم شیرانه
امتیاز: 63
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/04/08 16:51:42
بودجه : 95.5