رتبه تیم: 87
نام تیم: 2nd
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 12:42:03
بودجه : 97.5