رتبه تیم: 99
نام تیم: hhhh
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 02:58:35
بودجه : 92