رتبه تیم: 49
نام تیم: dgdggd
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 11:59:06
بودجه : 98