رتبه تیم: 23
نام تیم: زرد قناری
امتیاز: 57
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1399/04/08 03:06:59
بودجه : 93.5