رتبه تیم: 65
نام تیم: سیممد
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 03:29:54
بودجه : 97