رتبه تیم: 12
نام تیم: Taleb
امتیاز: 60
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ: 1399/04/08 04:59:06
بودجه : 98.5