رتبه تیم: 77
نام تیم: muhbahramii
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 04:56:46
بودجه : 99