رتبه تیم: 32 (مشترک)
نام تیم: علیپور
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 05:26:29
بودجه : 96.5