رتبه تیم: 3
نام تیم: top
امتیاز: 66
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 66
تاریخ: 1399/04/08 09:27:13
بودجه : 93