رتبه تیم: 29
نام تیم: IRI
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 20:10:21
بودجه : 93