رتبه تیم: 34
نام تیم: نساجی قائمشهر رضاعزیزی11
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 10:11:54
بودجه : 97.5