رتبه تیم: 47
نام تیم: پوکر
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 10:52:35
بودجه : 96.5