رتبه تیم: 48
نام تیم: سپاهان اردبیل
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 10:52:23
بودجه : 97.5