رتبه تیم: 82
نام تیم: اقایی
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 11:03:52
بودجه : 93.5