رتبه تیم: 16
نام تیم: Amir-1
امتیاز: 59
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/04/08 11:09:22
بودجه : 98.5