رتبه تیم: 6
نام تیم: پرسپولیس قهرمان
امتیاز: 63
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/04/08 11:21:53
بودجه : 94.5