رتبه تیم: 36 (مشترک)
نام تیم: ایران قدیم
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 11:27:17
بودجه : 98.5