رتبه تیم: 35
نام تیم: آقایی
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 11:31:17
بودجه : 98