رتبه تیم: 17
نام تیم: taaaala
امتیاز: 59
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/04/08 11:31:56
بودجه : 99