رتبه تیم: 28
نام تیم: خلیج فارس
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 12:00:45
بودجه : 92.5