رتبه تیم: 96
نام تیم: Hos
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 12:11:22
بودجه : 89