رتبه تیم: 98
نام تیم: Ali
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 12:11:16
بودجه : 91.5