رتبه تیم: 21
نام تیم: Bbvv
امتیاز: 58
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1399/04/08 12:08:18
بودجه : 99