رتبه تیم: 41
نام تیم: Rey
امتیاز: 55
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1399/04/08 12:11:08
بودجه : 89