رتبه تیم: 18
نام تیم: end
امتیاز: 58
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1399/04/08 13:29:47
بودجه : 89.5