رتبه تیم: 68 (مشترک)
نام تیم: mehdi
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 13:28:50
بودجه : 91