رتبه تیم: 26
نام تیم: فجر سپاسی سعید آقایی
امتیاز: 57
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1399/04/08 14:28:25
بودجه : 98.5