رتبه تیم: 1
نام تیم: اهل شاخه
امتیاز: 69
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 69
تاریخ: 1399/04/08 14:44:13
بودجه : 94