رتبه تیم: 76
نام تیم: Kakam naeim
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 15:01:02
بودجه : 98.5