رتبه تیم: 15
نام تیم: اول
امتیاز: 59
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ: 1399/04/08 15:38:18
بودجه : 97