رتبه تیم: 83 (مشترک)
نام تیم: من پلیسم
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 15:41:21
بودجه : 95