رتبه تیم: 73
نام تیم: ناراحت نباش خدا هست
امتیاز: 53
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 53
تاریخ: 1399/04/08 15:57:02
بودجه : 93.5