رتبه تیم: 90 (مشترک)
نام تیم: پرسپولیس
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 16:35:35
بودجه : 99