رتبه تیم: 25
نام تیم: امیرعلی
امتیاز: 57
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1399/04/08 16:55:43
بودجه : 97