رتبه تیم: 66
نام تیم: علی پول
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 16:59:09
بودجه : 100