رتبه تیم: 36 (مشترک)
نام تیم: Yas ir
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 17:53:00
بودجه : 98.5