رتبه تیم: 81
نام تیم: Alipor
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 19:36:12
بودجه : 92