رتبه تیم: 27
نام تیم: z 444
امتیاز: 56
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 56
تاریخ: 1399/04/08 18:15:52
بودجه : 92