رتبه تیم: 80
نام تیم: sina 55
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 18:38:18
بودجه : 91