رتبه تیم: 24
نام تیم: 3shod
امتیاز: 57
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1399/04/08 19:14:04
بودجه : 95