رتبه تیم: 54 (مشترک)
نام تیم: طیبی
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 19:03:14
بودجه : 91.5