رتبه تیم: 95
نام تیم: سپامس
امتیاز: 51
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 51
تاریخ: 1399/04/08 19:03:41
بودجه : 88