رتبه تیم: 90 (مشترک)
نام تیم: تیم سوم لیگ
امتیاز: 52
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 52
تاریخ: 1399/04/08 19:06:44
بودجه : 99