رتبه تیم: 64
نام تیم: Perspolise delha
امتیاز: 54
راند: هفته 22 (خلیج فارس)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1399/04/08 19:27:30
بودجه : 96.5